Våben import Sydafrika

ammo-kassesafari_action2

Nedenfor finder du en opdateret og komplet guide, med alle nødvendige informationer og formularer til indførelse af våben i Sydafrika. Guiden kan også downloades som et dokument, så du kan medbringe den på din telefon, computer og lignende, eller printe den på forhånd inden rejsen:

 

DOWNLOAD OG PRINT GUIDE PDF format (egnet til PC, smartphones, iPhone, iPad, tablets m.m.)

 

Det er altid muligt at leje riffel og ammunition hos os i Sydafrika. Ønsker du at medbringe dine egne våben og ammunition, er der som udgangspunkt ingen problemer i det, blot man er opmærksom på følgende:

 • Du skal være fyldt 21 år for at kunne indføre våben
 • Du skal udfylde en Told deklaration i afrejse lufthavn (læs mere i afsnittet “Told deklaration” nedenfor)
 • Du skal udfylde en SAPS 520 formular (læs mere i afsnittet “SAPS 520 formular” nedenfor)
 • Du skal have en dokumenteret “invitation til jagt” fra os (denne sørger vi for)
 • Du skal have et gyldigt EU-våbenpas, med de våben som du ønsker at indføre
 • Halv og fuld-automatiske våben er som udgangspunkt ikke tilladte. Der kan dog søges om tilladelse til halvautomatiske halggeværer (der skal søges mindst en måned i forvejen, evt. med assistance fra firmaet “Afton Guesthouse”, se nedenfor)
 • Max 4 våben totalt og kun 1 våben af samme kaliber er tilladt (max 2 våben pr. våben-kuffert). Derudover er det kun tilladt at medbringe max 200 patroner i alt (læs mere i afsnittet “Transport af våben og ammunition” nedenfor)

Det anbefales at vælge Johannesburg (frem for Cape Town), som destination eller mellemlandings sted, med hensyn til import tilladelsen hos SAPS (South African Police Services). Desuden vil Johannesburg være det normale mellemlandingssted, når du skal på jagt hos os, da din slutdestination dermed vil være Port Elizabeth (Bloemfontein, hvis du skal på duejagt i Freestate provinsen).

Man kan udmærket selv møde op hos SAPS i Johannesburg lufthavn med de fornødne dokumenter (som nævnt ovenfor) og få ordnet import-tilladelsen til at indføre sine våben med. Bemærk dog at dette i værste fald kan tage et par timer eller mere, specielt i højsæsonen, som spænder fra Marts til tidlig August. Hvis man skal rejse videre indenrigs, skal man derfor sørge for at der er mindst 3-5 timer mellem ankomsten til Johannesburg og den videre rejse til Port Elizabeth. HUSK at det kun er South African Airlines, der i øjeblikket er i stand til at medbringe våben på indenrigs flyvninger i Sydafrika.

Afton Guesthouse (valgfrit)Handlingfirmaet “Afton Guesthouse” i Johannesburg, kan for et symbolsk beløb hjælpe på 2 forskellige måder. Begge kan spare dig evt. ventetid og gøre det muligt at nå et indenrigs fly, med kortere ventetid i lufthavnen:

1. Bliv mødt ved flyet og efterfølgende eskorteret direkte (gennem “fast lane”) til baggagebåndet, hvor du udover at opsamle din rejsekuffert også får hjælp til at få udleveret dine våben i ankomsthallen. Herefter bliver du eskorteret videre til SAPS kontoret, hvor du vil blive assisteret med papirarbejdet. Du skal i denne forbindelse selv medbringe: pas, kopi af udrejse/hjemrejsebillet, invitation til jagt (denne sørger vi for), udfyldt SAPS 520 formular og EU våbenpas. Politiet gennemgår disse dokumenter og udskriver afslutningsvis en import tilladelse til dine våben.

2. Få import tilladelsen lavet på forhånd, så den er klar til dig ved ankomst til Johannesburg. Dette kræver at du sender de fornødne dokumenter til Afton Guesthouse, senest 1 måned før ankomst til Sydafrika. Du bliver også her, mødt ved flyet og eskorteret til baggage båndet og videre til SAPS kontoret, hvor behandlingenstiden af dine dokumenter vil være relativ kort. SAPS skal nemlig blot tjekke numrene på dine våben og du kan indenfor minutter komme videre, alt er klappet og klart.

Kontakt os venligst for yderligere info, eller se evt. Afton Guesthouse hjemmeside

Dokumenter som skal sendes til Afton Guesthouse: KLIK HER

 • Pas (kopi)
 • Våbentilladelse (kopi)
 • EU Våbenpas (kopi)
 • Invitation til jagt (denne får du fra os)
 • En komplet rejseplan fra flyselskabet (kopi af ud/hjemrejse billet)
 • En udfyldt og underskrevet SAPS 520 formular (SKAL udfyldes med SORT kuglepen)

 .

TOLD DEKLARATION9013149f65ea5b617efd4208610

Når du medbringer våben og ammunition ud af Danmark og til en slutdestination udenfor EU (f.eks. Sydafrika) og retur, skal du udfylde deklarationerne “A” og “B” og aflevere dem på toldkontoret i afrejse lufthavnen (se nedenfor). København Lufthavns Toldkontor finder du i check-in hallen, i Terminal 3.

– Begge formularer udfyldes med blokbogstaver.
– Hvis du medbringer våben med vekselløb, skal riffeldata og løbets data anføres på hver sin linje.
– Spørg personalet efter en kopi af B siden, inden du forlader Told-kontoret og medbring denne på rejsen, da SAPS nogle gange gerne vil beholde en kopi.

– Deklaration A skal ved afrejse afleveres til TOLD/SKAT i afgangslufthavnen.
– Deklaration B tjekkes af TOLD/SKAT ved afrejse, men skal medbringes på rejsen. Ved ankomst til Danmark, går du forbi TOLD/SKAT skranken og afleverer deklaration B.

På politiets hjemmeside kan du lave en online udfyldelse af både deklaration A og B, hvorefter du udskriver dem og medbringer begge skemaer til afrejselufthavnens toldkontor.

Overstående procedure sikrer at de danske myndigheder, har styr på at våben som er udført af en bosiddende i Danmark, også kommer retur.

.

SAPS 520 FORMULAR: 

SAPS 520 formularen er udarbejdet af SAPS (South African Police Services) og er selve ansøgnings formularen til våbenindførelse i Sydafrika.

 • Download SAP 520 formularen HER.
 • Download detaljeret beskrivelse af formularen HER.
 • Download udfyldt eksempel HER.

Udfyld kun følgende sektioner: D (temporary import or export permit), E1 – E25.4, G, I og J*. Formularen SKAL udfyldes med SORT skrift (kuglepen eller tuschpen) og medbringes på rejsen, MEN må IKKE underskrives (sektion J)* før du indklarerer dit våben hos det sydafrikanske politi i Johannesburg lufthavn (politiet vil overvære at du underskriver). Dette gælder hvis du selv møder op hos SAPS ved ankomst til Sydafrika. Hvis du derimod vælger at lade Afton Guesthouse ordne papirarbejdet for dig på forhånd, skal formularen underskrives inden du sender den til dem (eneste undtagelse).

 

TRANSPORT AF VÅBEN OG AMMUNITION

Ammunition og våben skal pakkes efter følgende regler:

Skydevåben skal pakkes forsvarligt, i låsbar kuffert, uden ammunition og hvis muligt skal bundstykket separeres fra våbnet og placeres i den normale bagage.

Der må maksimalt importeres 200 patroner ind i Sydafrika. Vægten må ikke overstige 5 kg iflg. luftfartsreglerne (vægten af patroner eksklusiv æske) pr. person til eget brug.

Våben og ammunition skal checkes ind separat. Det er tilladt at pakke ammunitionen i din almindelige rejsekuffert hjemmefra, dog ikke på indenrigsflyvningen i Sydafrika (South African Airways). Her “anbefaler” South African Airways at ammunitionen tages ud af rejsekufferten og checkes ind separat. Ifølge loven er det dog lovligt, fortsat at beholde den i din rejsekuffert, men det er oftest nemmest at “følge strømmen” og anbefalingerne, da man herved undgår besvær. Som følge af dette, vil vi kraftigt anbefale en ammunitions kasse med lås på (det samme gælder naturligvis din riffel/våbenkuffert). Nedenstående billeder viser eksempler på anvendelige våben og ammunitionskasser.

lille-ammo-kasse     riffle-case

Bue/pil: Der findes ingen regler vedrørende importering af bue/pil og det er ligeledes også gratis. Der kan dog forekomme specielle regler, samt gebyrer og afgifter ved flyselskabet som forestår transporten af disse (special baggage, ekstra vægt og lign.)

Kontroller altid reglerne for tranport af våben hos det/de flyselskab(er) du skal flyve med til endedestinationen, da der kan være forskellige regler fra selskab til selskab.

 

PROCEDURE FOR UDREJSE AF DK MED VÅBEN

Efter at du har deklareret dine våben på toldkontoret (ifølge beskrivelse overfor), skal du fortsætte til check-in skranken for dit flyselskab (du kan ikke tjekke ind med våben ved en automat). Her nævner du at du rejser med våben og du får i denne forbindelse udleveret bagagemærker til dine våbenkufferter og almene rejsekuffert(er). Sæt IKKE bagage mærkerne på dine kufferter endnu (kufferterne skal åbnes på et senere tidspunkt og du risikerer derfor at dine bagagemærker rives i stykker)*! Hvis alle dine våben og rejsekufferter kan åbnes uden at mærkerne skal rives i stykker, kan du selvfølgelig godt sætte mærkerne på allerede nu.

VIGTIGT: Gør personalet opmærksom på at du ønsker bagage og våben skal tjekkes ind hele vejen til din slutdestination (f.eks. Port Elizabeth eller Bloemfontein). Hvis det kun er muligt at tjekke dette ind til Johannesburg, gør det ikke spor. Bagage og våben bliver nemlig ALTID taget af i Johannesburg, uanset om du rejser videre indenrigs og har ønsket at bagagen skulle tjekkes ind, hele vejen til din slutdestination. Overstående er blot for at sikre at bagagen ikke bliver taget af på din mellemdestination I Europa, hvilket kan besværliggøre processen markant! Ved at tjekke bagage og våben ind hele vejen til din slutdestination (eller Johannesburg), behøver du blot at ”transfer” (skifte fly) på din mellemdestination og ikke her bekymre dig om bagage osv.

*Fortsæt herefter til “Special/Odd Size Baggage” kontoret i Terminal 3 (procedure i Københavns Lufthavn). Her skal du checke dine våben og almene baggage ind (se regler vedrørende “Transport af Våben” ovenfor). Security (sikkerheds personalet) tjekker her at dine våben er pakket efter reglerne og at våbenes numre stemmer overens med dit EU-våbenpas og øvrige våbentilladelser. De tjekker også at din mængde af ammunition er indenfor det tilladte, samt at det er pakket ned i din almene rejsekuffert.

Til sidst (hvis ikke allerede gjort), bliver du bedt om at sætte dine bagage mærker på dine våben og rejsekufferter (dem som du fik afleveret tidligere ved dit flyselskabs check-in skrank).

Du er nu klar til afrejse, fortsæt til Security (sikkerhedskontrollen) og afgangshallen for at boarde dit fly. Se videre nedenfor:

PROCEDURE FOR INDREJSE TIL SYDAFRIKA MED VÅBEN (JOHANNESBURG)SAPS kontoret i Johannesburg Lufthavn

Hvis du har benyttet dig af Afton Guesthouse service: Ved ankomst til Johannesburg, bliver du mødt af deres ansatte. De hjælper dig med baggagen og fører dig direkte til SAPS kontoret, hvor de (afhængig af valgt service option) hjælper dig med papirarbejdet og gennemgangen af dine våben. Deres services kan spare dig lang ventetid.

Hvis du ikke har benyttet dig af Afton Guesthouse: Efter at du er landet og har passeret paskontrollen i Johannesburg, opsamler du din almindelige bagage fra bagagebåndet. Henvend dig herefter til det lille våbenkontor, som er placeret centralt i ankomsthallen (ved bagagebånd 8) og signer for dine våben, således at de kan blive udleveret til dig. Spørg personalet efter anvisning til SAPS (South African Police Services) kontoret da det kan være nødvendig ifølge reglerne, at blive guidet af lufthavns-personale, afhængig af hvilken terminal som du er ankommet til.
Gå ud gennem toldens grønne zone (du skal ikke fortolde noget på nuværende tidspunkt!) og fortsæt direkte til politiets SAPS kontor i Terminal 2.
Her skal du vise dit pas, hjemrejse-billet, EU-våbenpas, invitationsbrev fra Two Waters Safaris samt det udfyldte SAPS 520 skema, som du nu kan underskrive i nærvær af politiofficeren.
Du åbner din våbenkuffert og Politiet sammenligner våbenes numre, med dem som du har i dine tilladelser og SAPS formularen. Oplysningerne fra SAPS 520 formularen indtastes i politiets EDB system og til slut får du udleveret en midlertidig våbenimport og jagt tilladelse som du skal medbringe under hele jagten og opholdet. Når du rejser hjem igen skal du huske at aflevere våben- og jagt tilladelsen til den politi-officer som kontrollerer dine våben.

Nu er du parat til den videre indenrigs rejse. Skal du med fly, er det South African Airways, der som de eneste i øjeblikket flyver indenrigs med våben. Gå til deres check-in skrank (normalt Terminal B) og forklar at du har våben og ammunition som du ønsker at medbringe – Her skal du (normalt) efter reglerne have ammunitionen ud af rejsekufferten! De almene rejsekufferter bliver nu sendt afsted og du får udleveret kuffert “tags” (mærker) til alle dine våben kufferter og ammunitions æsker. Sæt igen IKKE kuffertmærkerne på, da alle æsker og kufferter skal åbnes og tjekkes én gang til.
Efter at du nu har sendt din rejsekuffert afsted, går du med dine våbenkufferter, ammunitions æsker og dine bagagemærker hen til det lille SAPS våben-kontor, som ligger lige til venstre for den almene passager Security i Terminal B. Her skal numrene på våbnene igen sammenholdes med alle papirerne og du skal signere for at det er dine våben. Bagagemærkerne bliver nu sat på dine våben og ammunitions kasser. Du kan nu gå igennem den almene Security og videre ind i afgangshallen og boarde dit indenrigsfly.

Når du lander på din endelige destination (f.eks. Port Elizabeth), bliver du mødt af en af vores repræsentanter fra Two Waters Safaris (normalvis en PH) og sammen opsøger I SAPS våben-kontoret, som nu har hentet våbnene ved flyet.
Der følger nu et kortvarig tjek af våbenes numre, du skal igen signere for at det er dine våben og endelig for du udleveret dem. Herefter kører vores repræsentant dig til den hyggelige jagt-lodge, hvor der venter en varm ankomst og en kølig forfriskning.

For komplet information vedr. våben-import, love og regler – besøg SAPS (South African Police Service) hjemmeside.

 

HJEMREJSESouth-African-Airways-SAA

Bemærk at det i nogle tilfælde er muligt at checke din rejsekuffert ind i Port Elizabeth, hele vejen til Danmark, uden at du skal samle den op i Johannesburg og på ny, checke den ind til Danmark. Det er dog ikke altid tilfældet og under alle omstændigheder, kan du ikke checke dine våben ind, hele vejen til Danmark! De skal opsamles i Johannesburg og her på ny, checkes ind til Danmark. Spørg derfor personalet ved check-in skranken i Port Elizabeth (eller anden afrejse lufthavn), for proceduren den pågældende dag. Som udgangspunkt kan du dog altid følge nedenstående procedure:

I Port Elizabeth (eller anden afrejse lufthavn), går du til South African Airways check-in skranke og laver den samme “øvelse” som da du checkede ind til indenrigsflyvningen (Johannesburg -Port Elizabeth). Dvs. du sender din rejsekuffert afsted, uden ammunitionen indeni (rådfør dig med personalet vedr. ammunitionen, for en sikkerheds skyld). Du får udleveret bagage mærker til våben og ammunitions kasser og går herefter til SAPS våben-kontoret. Her får du tjekket numre og signerer for dine våben. Du går herefter igennem Security og flyver til Johannesburg.

Procedure i Johannesburg: Ved ankomsten til Johannesburg, samler du din rejsekuffert op på baggage båndet (hvis ikke den er checket ind hele vejen til Danmark) og går til det lille våben-kontor, som ligger i samme hal (det er placeret lige til højre for udgangen, bag en sort dør). Her får du udleveret dine våben og kan herefter gå ud af bagagehallen. Du skal nu opsøge check-in skranken til det flyselskab som du benytter til Europa, således at du kan ind-checke rejsekufferten (hvis ikke den i forvejen er checket ind hele vejen til Danmark), og igen (under alle omstændigheder) få nye baggage mærker til dine våben. Hvis din rejsekuffert ikke er checket ind hele vejen til Danmark og du derfor skal checke denne ind igen, skal du afhængigt af hvilket flyselskab du rejser med, have ammunitionen placeret i rejsekufferten, eller separat sammen med dine våben (spørg personalet ved check-in). Spørg efter vej til SAPS våben-kontoret, som ligger i modsatte ende af security (sikkerhedskontrollen) i Terminal B (det er ikke det samme kontor som du benyttede ved udrejsen). Her skal våbnenes numre ses efter en sidste gang, inden de forlades i hænderne på personalet. Du kan nu fortsætte til din respektive afgangshal og boarde dit fly mod mellemstationen/Danmark.

 

Ankomst til Danmark: Afhængig af hvilket flyselskab som du benytter, er der forskel på hvor du skal samle dine våben op i f.eks. Københavns lufthavn. Det eneste som du dog skal foretage dig, er at bevise at det er dine våben overfor det handlingfirma som har taget bagagen af flyet. Det respektive handlingfirma som har taget din bagage af flyet, er i Københavns lufthavn angivet på informations skærmene ved bagagebåndene. Du finder alle handlingfirmaer og deres respektive informations skranke (også kaldet “arrival service”) i bagage hallen, hvor du har opsamlet dine rejsekufferter.
Du kan nu gå til tolden (placeret ved udgangen) og aflevere Tolddeklaration B, som du har gemt fra udrejsen.

 

GENERELLE RÅD ANG. SAPS M.M.

– Hav altid orden i dine  papirer, du skal bruge dem hele tiden mens du passerer systemet i lufthavnen(e). Vær omhyggelig når du udfylder dem og tjek hellere efter en gang for meget, end en gang for lidt.

– Vær tålmodig til bristepunktet, du er ikke i Europa!

– Kulturen er anderledes end i Europa, lidt drikkepenge skader ikke. Dog anbefaler SAPS at du ikke giver drikkepenge til deres eller andres personale af hensyn til korruption.

– Pas på at dine nøgler til våbenkufferten ikke ligger i din normale rejsekuffert, men derimod er let tilgængelige under hele rejsen.

– Vær opmærksom på at dine ammunitions æsker egner sig til at blive sendt som bagage, i lighed med din våbenkuffert.

 

KONKLUSION

Synes du at det hele lyder omstændeligt? Det er faktisk ikke så slemt som det ser ud til. Beskrivelsen bliver selvfølgelig lidt lang, men der er trods alt en del logik i det hele. Våbnene skal tjekkes før/efter enhver flyvning og SAPS skal involveres hver gang, så kort kunne det siges. Har du alt i orden og den fornødne tid, så kan evt. problemer nemt udredes, da alle i lufthavnene taler engelsk og generelt er meget hjælpsomme.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os

 

FORBEHOLD

Alle jægere er velkomne til at medbringe egne våben/ammunition. Vi hjælper i denne forbindelse gerne med udfyldelse af papirer/dokumenter og opfordrer til, at man nøje følger retningslinierne i vores guide til våben-indførelse. Bemærk dog venligst at denne er en “guide” og at medbringelse af egne våben foregår på eget ansvar!