Black Backed Jackal

Black Backed Jackal

  • Gennemsnitlig vægt han: 8 kg
  • Gennemsnitlig vægt hun: 7 kg
  • Skulderhøjde han: 38 cm
  • Skulderhøjde hun: 38 cm
  • Parringssæson: Hele året

Black Backed Jackal (Sort rygget Sjakal) er et mindre rovdyr og findes i hele det sydlige Afrika.

Den lever blandt andet af at nedlægge unge antiloper og er som følge heraf heller ikke ligefrem elsket af alle vildt-farmerne i Sydafrika. Dens primære føde er dog baseret på mus, harer, såvel som større insekter og frugt. Black Backed Jackal foretrækker åbne, tørre græsarealer med tilstrækkelig dækning.

Black Backed Jackal er fantastisk til at tilpasse sig alle typer terræn og levesteder. Den lever normalt solitær.

Ofte vil en skudchance opstå, mens man er på jagt efter en anden vildt art. Skal chancerne øges for at nedlægge den meget sky Sjakal, bør man forsøge med kunstigt lys og elektronisk rovdyrkald om natten.

Anbefalet kaliber: Mindre riffel-kalibre med projektiler som ikke ekspanderer voldsomt. Ved større/mellemstore kalibre anbefales det at man bruger fuldkappede projektiler, hvis man ønsker at bevare skindet.