Trofæopmåling

Hos Pete Safaris kan du gratis få opmålt dine jagt trofæer efter SCI (Safari Club International), eller Rowland Ward måleregler.

Om SCI historie og måleregler

SCI er trofæjægernes vigtigste og verdens største interesseorganisation som værner om jagtens vilkår på globalt plan. SCI blev stiftet i 1972, hvor en række lokale amerikanske safariklubber gik sammen for at danne en international forening, og i dag har SCI 190 afdelinger fordelt over hele verden, med samlet over 55.000 medlemmer. De er dermed den absolutte mest indflydelsesrige organisation som værner om jagt på globalt plan.

Gennem Safari Club International Foundation, gør SCI meget for at uddanne og oplyse om bæredygtighed og vildtforvaltning gennem jagt. SCI Foundation er også sponsor for African Wildlife Consulta- tive Forum (AWCF), som afvikles årligt med omkring et halvt hundrede repræsentanter for landene i det sydlige Afrika, samt jagtorganisationer og vildteksperter. Forummet diskuterer en række tiltag mod krybskytteri og ulovlig handel med elfenben og horn fra næsehorn, samt den tiltagende konflikt mellem dyr og mennesker, i takt med at nye områder ryddes, og habitater ødelægges.

Udover alt dette, har SCI opbygget et opmålingssystem, som gør det muligt for jægere at indføre deres jagt trofæer i en verdens rekordbog. Reglerne omkring trofæmåling blev indført i 1977 og er siden løbende blevet revideret, således at det i dag må betragtes som et af verdens mest anvendte, anerkendte og komplekse opmålings systemer.

Der kan erhverves SCI medaljer (bronze, sølv, guld), hvoraf minimums kravene for de respektive medaljer, udregnes efter hvor mange trofæer der er registreret i Rekordbogen. Bronzekravet er mindstekravet for at komme i bogen. For at opnå sølvmedaljen skal trofæet være i den midterste tredjedel og for at opnå guldmedalje skal trofæet være i den øverste tredjedel. Det udregnes i hvert enkelt tilfælde af The Trophy Records Committee i USA.

Trofæerne behøver IKKE at være afkogte, og tørret i minimum 60 dage for en SCI opmåling, medmindre trofæet efter en forhånds opmåling, scorer en top-20 placering (eller højere) på verdens ranglisten.

For at få trofæer registreret i SCI´s rekordbog, skal man være medlem af SCI. Dette kan nemt og hurtigt oprettes for et symbolsk beløb og der kan som medlem, drages flere fordele, heriblandt gratis abonnement på Safari Times Magasin.

Det koster 35 US Dollars pr. trofæ, som man ønsker at registrere i rekordbogen (første registrering er gratis). Derudover kan der købes medalje plaketter, diplomer osv. mod et ekstra gebyr.

Ved opmåling af trofæer, udfylder SCI opmåleren et skema med resultatet og registrerer det efterfølgende hos SCI mod betaling. Bemærk at opmåleren ved indsendelsen af skemaet SKAL vedhæfte MINDST ét foto (gerne flere) af det nedlagte trofæ.

Om Rowland Ward historie og måleregler

Rowland Ward blev stiftet af James Rowland Ward, som blev født i London i 1847. Som 14 årig gik han i lære ved hans fars konservator firma. 10 år senere startede han selvstændigt som Zoologisk Konservator og begyndte i denne forbindelse at registrere de trofæer han arbejde med.

Rowland Ward publicerede den første Records of Big Game in 1892. Bogen er nu udgivet I sin 29énde udgave med opmålinger fra Afrika, Europa, Asien, Australien samt Nord- og Sydamerika.

Rowland Ward er et af de ældste opmålingssystemer der findes og anvendes i dag mest til opmåling af Afrika trofæer.

Det er for største partens vedkommende, et mere simpelt opmålingssystem (sammenlignet med SCI), hvor blot det længste horn tæller. Omkreds og tip – tip måles også, men er kun med som supplerende mål.

Rowland Ward kræver minimum 30 dages tørring, før opmåling kan finde sted (krokodiller undtaget).

Det kræver ikke et medlemsskab at indføre et trofæ i Rowland Wards rekordbog.

Det koster blot $15 US Dollars pr. trofæ, som man ønsker at registrere i rekordbogen. Rowland Wards opmålingssystem inkluderer ikke ikke medaljer og lignende.

Ved opmåling af trofæer, udfylder opmåleren et skema med resultatet og man sørger selv herefter for at få det registreret hos Rowland Ward. Dette gøres ved at indsende skemaet til den af opmålerens oplyste adresse.

Alle jægere, uanset om de arrangerer deres jagtrejse gennem os eller ej, kan få opmålt deres trofæer hos vores autoriserede SCI og Rowland Ward opmåler, Peter Olesen.

Selve opmålingen af trofæet tilbyder vi GRATIS, men det koster et symbolsk beløb at få registreret trofæet i SCI´s eller Rowland Ward’s officielle rekordbøger. Vælger du en registrering i SCI og opfyldes kravene, er det også muligt at få udskrevet medaljer, diplomer, foto-rammer m.m. for et pågældende trofæ.

Trofæerne behøver IKKE at være afkogte, og tørret i minimum 60 dage for en SCI opmåling, medmindre trofæet efter en forhånds opmåling, scorer en top-20 placering (eller højere) på verdens ranglisten. Rowland Ward kræver minimum 30 dages tørring, før opmåling kan finde sted (krokodiller undtaget).

Ønsker du derfor at få opmålt dit trofæ i SCI regi og såfremt vores opmåler er til stede under jagten, kan du få opmålt trofæet øjeblikkeligt.
I alle andre tilfælde, er det muligt at arrangere en gratis opmåling hos os efter hjemvendt rejse.
Hvis du har en samling af trofæer, eller du samler nogle jagtkammerater til en evt. “fælles” opmåling, er det muligt at foretage opmålingen privat hos dig (gælder som udgangspunkt kun Jylland).

Ønsker du at få arrangeret en opmåling, eller har du spørgsmål til ovenstående, så send os venligst en mail på: info@petesafaris.dk

SCI-firstforhunters-270x