Elefant

  Elefant

  • Gennemsnitlig vægt han: 5600 kg
  • Gennemsnitlig vægt hun: 3745 kg
  • Skulderhøjde han: 330 cm.
  • Skulderhøjde hun: 245 cm
  • Parringssæson: April, Maj

Elefanter lever i familieflokke med en matriark, der fører an og tager beslutninger om, hvor flokken skal vandre hen for at finde føde. I familieflokken færdes hunnerne og ungdyrene, mens hannerne, når de bliver kønsmodne forlader flokken og strejfer om, enten alene eller i ungkarle-grupper.

De afrikanske elefanter er især i Sydafrika øget i antal, hvor der i nogle dyreparker næsten er for mange elefanter, takket være en meget hård indsats mod krybskytter og en værnen om naturparkerne.

Elefanter fødes med en ofte rødlig, sparsom hårvækst. Håret bliver mørkere med alderen, og med tiden slides det stort set væk de fleste steder. Dog ses hår næsten altid på hoved og hale.

Elefanter kommunikerer ved hjælp af kropssprog og meget dybe rumlelyde, som det menneskelige øre knapt kan opfatte. Ved hjælp af lydene kan elefanterne kommunikere med hinanden over meget store afstande – flere kilometer.

Den afrikanske elefant anvender flere tandsæt gennem livet og vil være sidst i 40´erne, når han bruger sit sidste sæt. Når disse slides ud, bliver fodring vanskelig. Den samlede levetid er omkring 55 til 65 år, men nogle kan leve længere. Den afrikanske elefant er en destruktiv konsumerer, der spiser så meget som 200-300 kilo græs om dagen. I stedet for at spise nogle af bladene fra et stående træ, vælter han træet og efterlader det dødt bag sig, hvilket er ødelæggende for det levested, der kræves for at opretholde ham.

Den afrikanske elefant er et socialt dyr, der findes i små flokke, der består af køer, kalve og unge, ledet af en matriarkalsk ko. Tyre lever normalt solitære eller i små ungkarle grupper, lejlighedsvis med en flok køer. Stødtandsløse køer og dem med kalve kan være yderst aggressive.

Elefantjagt og jagten på den rette tyr er meget mere udfordrende end de fleste antager og man går typisk mange kilometer før man får chance for at opnå sit trofæ.

Kaliber .375 H/H er minimumskravet, men der er ikke plads til fejl med denne kaliber. Mange erfarne “Big Five PH´er” anbefaler kaliber .40 og .50 rifler med 400-500 grains solids. Skud på 50 meter er et langt skud på elefant. Normalen er 20-30 meter.

I modsætning til den populære tro, er den afrikanske elefant ikke en truet art, og adskillige afrikanske lande har 100% styr på vildtforvaltningen af disse prægtige dyr. Pengene som bliver generet fra en elefantjagt går derudover til anti-krypsskytteri programmer og lignende.

Vi jager ikke elefant i Sydafrika.