Næsehorn

   Hvid Næsehorn

  • Gennemsnitlig vægt han: 2000 – 2300 kg
  • Gennemsnitlig vægt hun: 1600 kg
  • Skulderhøjde han: 182 cm
  • Skulderhøjde hun: 170 cm

Det hvide næsehorn (også kaldet det bredsnudede næsehorn) er et næsehorn i ordenen af uparrettåede hovdyr. Dyret er et af de største landlevende pattedyr, kun overgået i vægt af elefanter og flodheste. Dyret har en skulderhøjde på 170-183 cm og har en længde på 325-420 cm. Hannen vejer 2-2,3 t, mens hunnen når en vægt på 1,6 t. Det hvide næsehorn har to horn, det forreste er i gennemsnit 60 cm, men kan nå en længde på 150 cm. Arten lever næsten udelukkende af græs.

Verdensbestanden er på blot 8500 individer og truet af krybskytteri pga. nogle menneskers tro om at hornene kan bruges medicinsk. Dette er dog en videnskabelig misforståelse.

At næsehornet kaldes ‘hvidt’, skyldes ifølge én teori ikke dens hudfarve, men dyrets brede snude, der som hestens mule er tilpasset græsning. På afrikaans betyder ordet “weit” bred (altså det samme ord som det danske vid). Det er muligvis blevet misforstået som hvid. Som kontrast hertil har det sorte næsehorn fået betegnelsen sort.