Nyala

Nyala

  • Gennemsnitlig vægt han: 110 kg
  • Gennemsnitlig vægt hun: 62 kg
  • Skulderhøjde han: 115 cm
  • Skulderhøjde hun: 98 cm
  • Parringssæson: Hele året

Nyala antilopen er en af de mest oversete vildtarter i Afrika, i hvert fald når det kommer til jagtlig værdi! Den smukke Nyala som til forveksling ligner en kudu, stiller ekstremt høje krav til sine levesteder, og netop derfor findes nyalaen kun i meget afgrænsede områder i den sydøstlige del af det Afrikanske kontinent. Her lever de i områder der udover rigelige mængder drikkevand og føde, også tilbyder det nødvendige skjul, idet Nyalaen gerne gemmer sig i tæt buskads det meste af dagen, for derefter at fouragere om natten. Netop dette liv i det skjulte, gør Nyala jagt utrolig spændende, da en krævende pürsch og en god portion held oftest er den eneste måde du kan nedlægge en stærk Nyala.
Derfor kan Nyalaen være en kærkommen udfordring for en erfaren Afrika eventyrer, eller en passende ilddåb for den nye safari jæger, der vælger at kombinere en Nyala jagt med andre arter.

Nyalaen kan som nævnt, ved første øjekast ligne en kudu, på grund af deres fælles grålige farve og tværgående striber, og en opsats der minder lidt om hinandens. Nyalaens opsats er mindre end Kuduens og med næsten samme udformning, men de drejer blot en enkelt gang rundt om sin egen akse, modsat en Kudu´s horn som drejer 2,5 gang om sin egen akse.

Nyalaerne lever som benævnt udelukkende i de frodige og kystnære områder i det sydøstlige Afrika. Her lever de ældre handyr (tyre) typisk for sig selv, mens de yngre tyre, og hunnerne (køerne), typisk former enkeltkønnede grupper på mellem 5-10 individer. Eftersom Nyala primært fouragere i tæt buskads, om natten, eller meget tidlig morgen og sen aften, kan du forvente udfordrende og spændende jagt.

Modsat mange andre antiloper, er nyala kendt for de store udseendemæssige forskelle mellem hanner og hunner. De tværgående striber er fælles for begge køn, men er langt tydeligere på hunnerne grundet deres lyse pels. Nyala tyrene har udover den mørkere pels, en meget større krop og de eneste af kønnene som bærer horn.

Anbefalet kaliber: 6,5 x 55, .270, .308 og lignende