Steenbuck

Steenbuck (Stenbuk)

  • Gennemsnitlig vægt han: 11 kg
  • Gennemsnitlig vægt hun: 11 kg
  • Skulderhøjde han: 51 cm
  • Skulderhøjde hun: 51 cm
  • Parringssæson: Hele året

Steenbuck er den største af mini antiloperne i Sydafrika og findes i vid udstrækning på de åbne savanne-områder.

De kan være svære at jage selektivt pga deres størrelse og nedlægges ofte mens man jager andre vildtarter -Alternativt opsøges områder hvor man kender til god aktivitet.

Kun hannerne bærer små opretstående horn og de lever (på nær i brunsten) ofte solitære.

Når en Steenbuk opdager noget faretruende, lægger den sig fladt i græsset, for at undgå at blive opdaget.

Ligesom mange andre antilope arter, er disse små dyr mest aktive i løbet af morgen og eftermiddags/aftentimerne.

Anbefalet kaliber: mindre kalibre som .223 og lignende. Anvendes større kaliber, anbefales det at anvende fuldkappet ammunition, eller projektiler som ikke ekspanderer voldsomt.